Zdraví a pohoda

Covid-19, opatření platná od 22/11/2021

21.11.2021 10:48

Vzhledem k mimořádným opatřením MZDR, platným od 22/11/21, bude od tohoto data do odvolání umožněn přístup do našeho zdravotnického zařízení klientům objednaným na placené služby pouze pokud jsou očkováni anebo prodělali Covid v posledních 180 dnech. Klientům, kteří nevyhoví těmto podmínkám, bude přístup do zařízení odmítnut. Toto opatření se netýká klientů, kteří jsou objednáni ze zdravotních důvodů (lékařské a fyzioterapeutické výkony). Pokud přicházejí od jiného lékaře, je nutný vyplněný a podepsaný FT poukaz.

Vyhledávání

Kontakt

DH Fyzioterapie s.r.o. Dykova 45
412 01 Litoměřice
Česká republika
+420 416 700 041, 720 965 745

Objednávání termínů a informace
na e-mailu: